Công trình Khoan giếng tiêu biểu do công ty cổ phần mỏ địa chất Việt Nam (Movina) đã thi công Dịch vụ khoan giếng, thăm dò tìm mạch nước ngầm Khoan giếng gia đình Khoan giếng công nghiệp Sửa giếng khoan gia…